TECNISA | BPA La Massana Tecnisa

BPA La Massana

 • Localització: Parròquia de La Massana
 • Import executat: 401.226,27 €
 • Data inici projecte: Setembre 2004
 • Data fi projecte: Juliol 2005

Realització de les instal·lacions tècniques de l’oficina de Banca Privada d’Andorra a La Massana

 

El projecte inclou les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat, les instal·lacions de lampisteria i sanitaris, les instal·lacions de climatització i calefacció, així com el sistema de megafonia i telefonia i el cablatge estructurat amb tots els llocs de treball d’una nova sucursal bancària. Es tracta d’un local de tres plantes amb altell on es situen les unitats exteriors de climatització i dues plantes de soterrani on es situen la resta dels equipaments com el grup electrogen i les calderes.

 

Descripció dels equips:

 

 • Quadres elèctrics, SAI de 20 KVA, instal·lació de cablejat elèctric i mecanismes. Subministrament i instal·lació dels aparells d’enllumenat interior, exterior i d’emergència./li>
 • Grup electrogen de 50 KVA.
 • Centraleta telefònica i aparells dels diferents llocs de treball.
 • Sistema de megafonia de l’oficina.
 • Cablejat estructurat de tota l’oficina i 31 llocs de treball.
 • 6 climatitzadors horitzontals i 1 cortina d’aire de gran potència per l’entrada.
 • 2 refredadores d’aigua amb una potència total de 74 kW i 14 fancoils.
 • 2 calderes de 63 kW cada una amb els cremadors i la regulació corresponent.
 • 70 reixes i difusors amb la corresponent regulació.
 • Fabricació i muntatge de conducte de xapa galvanitzada per la ventilació.
 • Instal·lació de lampisteria, amb els sanitaris, aixetes i accessoris corresponents.
 • Sistema de terra radiant per la vorera i la teulada.
gallery/magic