TECNISA | Centre Cultural i de Congressos Lauredià Tecnisa

Centre Cultural i de Congressos Lauredià

  • Localització: Parròquia de Sant Julià de Lòria
  • Import executat: 22.789,40 €
  • Data inici projecte: Gener 2009
  • Data fi projecte: Desembre 2012

Implantació i ampliació de Sistema CTTV al Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

 

L’obra consisteix en la implantació d’un sistema de circuit tancat de televisió inclou el subministrament, instal·lació i connexionat de càmeres per les diferents estàncies interiors del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat: Subministrament i col·locació de 3.450 metres de cablejat, amb 850 metres de canalització i caixes de derivació, així com els mecanismes d’endolls i presses informàtiques de la marca Aunea sèrie Única Plus.
  • CTTV: Submi n i s t rament , col·locació i connexionat de 27 càmeres tipus minidomo de la marca Center model APD 7 6 0 0 S N T L a m b f o n t d’alimentació, 1 càmera domo motoritzada de la marca Samsung model SCC-B2315P, amb teclat per a control de càmera i gravadors digital de pantalla tàctil TFT, amplificador de senyal de vídeo amb alimentació i micròfon per e n c a s t a r en càmera, 2 videogravadors amb 16 entrades de vídeo de la marca Center model SMD1600/500; 3 monitors TFT LCD 17” de la marca Neovo model E-17 i 2 televisions de 19” de la marca Sony.
gallery/magic