TECNISA | Camp de Futbol de Santa Coloma Tecnisa

Camp de Futbol de Santa Coloma

  • Localització: Santa Coloma
  • Import executat: 274.465,96 €
  • Data inici projecte: Maig 2015
  • Data fi projecte: Ocubre 2015

Execució de les instal·lacions tècniques del nou Camp de Futbol a la Borda Mateu de Santa Coloma

 

El projecte consisteix en l’execució dels treballs de les instal·lacions d’electricitat i enllumenat lampisteria, sanejament, seguretat contra incendis i reg del nou camp de futbol emplaçat a la Borda Mateu de Santa Coloma.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat: Subministrament, col·locació i connexionat de quadres elèctrics general, de sai i per a les 6 torres de llums, presa de terra i mànegues unipolars lliure d’halògens de grans seccions. Sai de 30 kVA. Enllaços de fibra òptica i certificat de Cat6 de la instal·lació de les preses d’informàtica. Projectors, aplics, enllumenat d’emergència i 6 columnes de 24 m d’alçada troncocònica per allotjar 12 projectors de la marca Jovir.
  • Climatització: Subministrament, col·locació, connexionat i posta en marxa de conjunt partit tipus bomba de calor de la marca Hitachi de 9 kW. Xarxa de canonades de coure frigorífic aïllades.
  • Lampisteria: Subministrament i col·locació de canonades de polietilè tipus PE100, tub polietilè reticulat tipus multicapa i aïllament tèrmic i valvuleria. Dos grups de pressió formats per dues bombes de la marca Wilo cadascun. Acumulador hidropneumàtic de 300 l i dipòsit soterrat de fibra de vidre de 3000 l.
  • Sanejament: Realització de xarxa de canonades de polietilè tipus PE100. Realització de la xarxa de desguassos i sistema d’evacuació d’aigües residuals. Bomba submergible per impulsió d’aigües residuals marca Wilo.
  • Reg: Realització de xarxa de reg amb canonades de polietilè tipus PE100. 12 canons de reg emergents de 48 m d’abast amb electrovàlvules de 3 vies i les seves arquetes. Equips programadors electrònics de reg amb 6 estacions de control hidràulic.
  • Seguretat contra incendis : Subministrament i col·locació d’extintors de pols polivalent i de CO2 i la seva senyalització.
gallery/magic