TECNISA | Casa Comuna Encamp Tecnisa

Casa Comuna Encamp

  • Localització: Parròquia d’Encamp
  • Import executat: 51.359,93 €
  • Data inici projecte: Octubre 2012
  • Data fi projecte: Febrer 2013

Projecte de reforma de la climatització de la Casa Comuna d’Encamp

 

El projecte consisteix en la realització dels treballs de reforma de la climatització mitjançant conductes en planxa d’acer galvanitzat a les diferents plantes de la Casa Comuna.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat: Subministrament i col·locació de nou subquadres amb 4 variadors de freqüència de la marca Schneider Electric per als motors del climatitzadors. Modificació de la maniobra dels comandaments dels motors dels climatitzadors. Instal·lar tot el cablejat necessari pel seu correctefuncionament . Connexionat de les noves senyals a l’armari de Control Sauter, programació de l’algoritme de ventilació i integració de senyals a l’Scada de Control Sauter.
  • Climatització: Fabricació, subministrament i muntatge de conductes rectangulars construïts en planxa d’acer galvanitzat classe M0. Subministrament i col·locació de conductes circulars flexible d'alumini de la marca France Air, amb comportes de regulació de la mateixa marca. Realització de plenums a les embocadures de les reixes i desplaçament d’alguns conductes existents en diferents plantes per al seu correcte funcionament.
gallery/magic