TECNISA | Centre Prestigi Automòbils Tecnisa

Centre Prestigi Automòbils

  • Localització: Parròquia d’Escaldes
  • Import executat: 3.100.000,00 €
  • Data inici projecte: Juliol 2001
  • Data fi projecte: Març 2003

Realització de les instal·lacions tècniques del taller i concessionari del Centre Prestigi Automòbils

 

El projecte inclou la realització de les instal·lacions d’electricitat, seguretat contra incendis, calefacció, climatització, fontaneria, sanejament i ventilació, del taller de reparació i del concessionari de vehicles, situats als soterranis -3, -2 i -1, a la Planta Baixa i a la primera planta de l’edifici Prat de Macianet. Les instal·lacions es realitzen en dues fases, primer el taller que ocupa les plantes inferiors i després el concessionari. La resta de l’edifici està destinat a hotel i aparcament i les instal·lacions es realitzen en una altra fase.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat i enllumenat: Quadres elèctrics, SAI de 20 KVA, instal·lació de cablejat elèctric i mecanismes. Subministrament i instal·lació dels aparells d’enllumenat interior, exterior i d’emergència. Cordó calefactor per les canalitzacions d’aigua calenta.
  • Seguretat contra incendis: 1 grup de pressió contra incendis, 71 extintors i 22 BIEs. Xarxa hidràulica per les BIEs i els 1.200 ruixadors. Comportes i ventiladors de desenfumatge i ventiladors 400º/2h. Una central d’incendis amb sirenes i detectors òptics i termovelocimètrics i una central de detecció de CO-NO amb els corresponents detectors i la programació centralitzada.
  • Calefacció: 2 calderes de 756 kW amb regulació electrònica, 8 termos elèctrics per la producció d’ACS, sistema d’ompliment del dipòsit de gas-oil, dipòsits d’expansió, bombes circuladores i 42 radiadors.
  • Climatització: 3 grups de fred per un total de 237 kW de potència i 78 ventiloconvectors.
  • Fontaneria i desguassos: Subministrament i instal·lació dels sanitaris, accessoris i aixetes, així com la valvuleria, les canalitzacions i la xarxa de desguassos necessàries i 2 trituradors d’aigües fecals.
  • Ventilacions: 3 centrals de doble flux, ventiladors i caixes de ventilació per l’aportació i l’extracció d’aire, boques d’impulsió i extracció, reixes i 2 cortines d’aire. Fabricació i muntatge de conducte de xapa galvanitzada.
gallery/magic