TECNISA | Crèdit Andorrà Santa Coloma Tecnisa

Crèdit Andorrà Santa Coloma

  • Localització: Santa Coloma
  • Import executat: 69.046,45 €
  • Data inici projecte: Octubre 2015
  • Data fi projecte: Octubre 2015

Climatització d’oficina bancària de Crèdit Andorrà a Santa Coloma

 

El projecte consisteix en el desmuntatge de la instal·lació de climatització existent i l’ execució d’una nova instal·lació de climatització amb màquines, canonades frigorífiques, recuperació de calor, conductes i reixes de ventilació.

 

Descripció dels equips:

 

  • Desmuntatge: desmuntatge de la instal·lació de climatització existent..
  • Climatització: Subministrament, col·locació i connexionat i posta en marxa d’unitats exteriors VRV IV recuperadores de calor de 31 kW de potència frigorífica marca Daikin, 8 unitats interiors tipus cassette VRV de 4 vies marca Daikin. Canonades de coure frigorífic aïllades, reixes lineals amb regulació de cabal, difusors circulars i reixes exteriors marca Euroclima i France Air.
  • Recuperació de calor: Subministrament, col·locació, connexionat i posta en marxa de recuperador entàlpic de calor de la marca de Daikin.
gallery/magic