TECNISA | Depuradores EDARS Nord Tecnisa

Depuradores EDARS Nord

 • Localització: Part nord del Principat Andorra
 • Import executat: 3.457.405,14 €
 • Data inici projecte: Abril 2010
 • Data fi projecte: En curs

Estacions depuradores d’aigües residuals del sistema Nord-Occidental, sistema Nord-Oriental i sistema Arieja.

 

Els serveis consisteixen en l’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals del sistema Nord-Occidental situada a la parròquia de la Massana, del sistema Nord-Oriental situada a la parròquia de Canillo i sistema Arieja (Pas de la Casa).

 

Descripció dels serveis:

 

 • Garantir el funcionament normal de les instal·lacions de forma ininterrompuda i aconseguir els índexs de depuració i tractament exigits, augmentant el rendiment.
 • Manteniment i conservació de totes les instal·lacions, equips i elements.
 • Retirada, transport i dipòsit dels greixos, sorres, residus de reixes i tamisos, residus dels pous de grossos recollits a les instal·lacions al lloc autoritzats pel Ministeri d’Ordenament Territorial.
 • Adquisició de tots els materials, productes i subministraments necessaris per al manteniment, conservació i explotació adequats , reparant-se o reposant-se tots els elements de les instal·lacions.
 • Registrar i analitzar els paràmetres que defineixen el procés de les línies d’aigua, de fangs, i de desodorització per al seu control i funcionament òptims.
 • Explotació, conservació i manteniment de tots els elements electromecànics, i captadors de les estacions.
 • Conservació i manteniment en perfecte estat totes les instal·lacions existents de control, automatismes i informació de les instal·lacions. En especial els sistemes informàtics de les mateixes.
 • Realització de les calibracions i verificacions dels elements de mesura i dosificació.
gallery/magic