TECNISA | Edifici Cierco Tecnisa

Edifici Cierco

  • Localització: Parròquia d’Andorra la Vella
  • Import executat: 2.100.000,00 €
  • Data inici projecte: Juliol 2003
  • Data fi projecte: Desembre 2004

Realització de les instal·lacions tècniques de l’Ed. d’oficines i residencial d’Higini Cierco

 

El projecte inclou la realització de les instal:lacions de seguretat contra incendis, calefacció, climatització, fontaneria, sanejament i ventilació, d'un edifici de 6 plantes destinat a oficines, locals comercials i 9 habitatges. També inclou 2 plantes subterrànies dedicades a aparcament. Les instal:lacions de les oficines i locals comercials s’han adaptat a les necessitats de cada usuari. Els locals comercials inclouen una oficina bancària, una pastisseria, una farmàcia i una oficina d’assegurances. Els habitatges han quedat completament acabats i equipats.

 

Descripció dels equips:

 

  • Seguretat contra incendis: 70 extintors, 36 BIEs, 41 clapets i comportes tallafocs, 67 comportes de desenfumatge i 5 extractors 400º/2h. 1 central d’incendis amb detectors, polsadors i sirenes.
  • Calefacció: 2 calderes de 4470 kW amb regulació electrònica, 2 acumuladors d’ACS de 500 l, 2 dipòsi t s d’expansió, bombes circuladores, bescanviadors de plaques i 125 radiadors.
  • Climatització: 8 grups de fred per una potència frigorífica total de 542 KW , 366 ventiloconvectors per una potència total de 221,6 KW de fred i 1.414,4 KW de calor. 9 conjunts d’aire condicionat pels habitatges.
  • Fontaneria: 62 banys complerts per les oficines i locals comercials adaptats a persones amb mobilitat reduïda i 18 banys complerts amb banyera pels habitatges.
  • Vent i lacions : 8 vent i lador s d’aportació d’aire i 4 d’extracció per l’aparcament. 8 caixons de ventilació mecànica controlada i 215 boques d’extracció per les oficines i els habitatges. Fabricació i muntatge de conducte de xapa galvanitzada.
gallery/magic