TECNISA | Hospital Ntra. Senyora de Meritxell Tecnisa

Hospital Ntra. Senyora de Meritxell

 • Localització: Parròquia d’Escaldes
 • Import executat: 3.853.081,06 €
 • Data inici projecte: Març 2002
 • Data fi projecte: Març 2003

Realització de les instal·lacions tècniques del nou Centre Hospitalari Nostra Senyora de Meritxell

 

El projecte inclou la realització del subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels equipaments de climatització, incinerador, producció i distribució del fluid tèrmic, bombeig pel gasoil, transport neumàtic, cabina de flux laminar i regulació i control, així com tot el sistema de comunicacions, seguretat i control. Es tracta d’un edifici de nova construcció, de 12 plantes en total, 3 destinades a aparcament i la resta als diferents equipaments sanitaris.

 

Descripció dels equips:

 

 • Climatització: 4 grups de fred per una potència frigorífica d’uns 2.000 KW, 7 bombes de calor amb recuperació de calor, 53 unitats interiors, 242 fan-coils, 22 climatitzadors i 8 humidificadors per climatitzar tot l’edifici.
 • Ventilació: El sistema de ventilació inclou 35 caixes de volum variable, 7 aeroterms, 84 extractors, 34 caixes extractores, reguladors de cabal, conductes, difusors i reixes. També hi ha filtres absoluts i cabines de flux laminar per assegurar la puresa de l’aire en les zones blanques, quiròfans,...
 • Transport neumàtic: S’ha projectat un sistema pel transport de documents i mostres en forma d’arbre per poder interconnectar totes les estacions, amb una central de comandament que gestiona el sistema i terminals a cada punt necessari.
 • Incinerador: S’ha instal·lat un forn incinerador de residus sòlids per piròlisi per tal d’evitar l’arribada de certs residus hospitalaris a la cadena de recollida d’escombraries general. El procés de combustió assegura l’eliminació complerta de fums i olors i impedeix que les cendres i la pols surtin a l’exterior.
 • Fluid tèrmic: S’ha realitzat la instal·lació d’un generador de fluid tèrmic de 698 kW/h i un productor de vapor de 106 kW/h per la bugaderia de l’hospital que inclou el quadre elèctric i el sistema de regulació i control independent.
 • Comunicacions: La instal·lació de comunicacions inclou la megafonia, el sistema d’intercomunicació general, per blocs i pacient-infermera, la xarxa de telefonia amb la central, el sistema buscapersones, i la televisió.
 • Contra incendis: 2 grups de pressió contra incendis, una central de detecció d’incendis amb detectors a tot l’edifici, i tota la xarxa hidràulica pels ruixadors. També s’ha instal·lat un sistema de detecció de CO amb la central corresponent.
 • Grup electrogen: S’han instal·lat 5 grups electrògens, 4 de gas-oil i 1 d’elèctric.
 • Seguretat: Sistema de control de l’aparcament, cablejat del control centralitzat, sistema de seguretat per l’obertura de portes.
gallery/magic