TECNISA | Hotel Ibis Tecnisa

Hotel Ibis

  • Localització: Parròquia d’Escaldes
  • Import executat: 3.853.081,06 €
  • Data inici projecte: Març 2002
  • Data fi projecte: Març 2003

Realització de les instal·lacions tècniques de l’Hotel Ibis d'Escaldes-Engordany

 

El projecte inclou la realització de les instal·lacions d’electricitat, seguretat contra incendis, calefacció, climatització, fontaneria, sanejament i ventilació, de tots els equipaments de l’hotel de 164 habitacions situat a la Planta Baixa i plantes superiors de l’edifici Prat de Macianet. Les instal·lacions es realitzen en una fase posterior a les del taller i concessionari que ocupen les plantes inferiors. El total de l’edifici es realitza en tres fases i part de les instal·lacions són comunes als tres espais.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat i enllumenat: Quadres elèctrics, SAI de 20 KVA, instal·lació de cablejat elèctric i mecanismes. Subministrament i instal·lació dels aparells d’enllumenat interior, exterior i d’emergència. Sistema de telefonia i televisió.
  • Seguretat contra incendis: Xarxa hidràulica per les 27 BIEs, 22 extintors. Comportes i ventiladors de desenfumatge i ventiladors 400º/2h. Sirenes i detectors òptics i termovelocimètrics enllaçats amb la central existent, instal·lada en una fase anterior.
  • Calefacció: 2 calderes de 700 kW amb regulació electrònica, bescanviador de plaques i 2 dipòsits acumuladors de 2000 l per la producció d’ACS, dipòsits d’expansió, bombes circuladores i 288 radiadors.
  • Climatització: 16 unitats exteriors que donen una potència total de 370 KW de fred i 485 KW de calor, per 185 unitats interiors.
  • Ventilacions: 5 centrals de doble flux, ventiladors i caixes de ventilació per l’aportació i l’extracció d’aire, boques d’impulsió i extracció, reixes i comportes per les habitacions i sales. Campanes per la cuina i la zona del rentavaixelles, torreta d’extracció i caixa de ventilació per la introducció d’aire nou. Fabricació i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada.
  • Piscina: Subministrament i instal·lació del la centraol de tractament d’aire, cortines d’aire i boques d’extracció i reixes de ventilació. Filtres específics, equips de control i regulació del Cl + pH, equips de floculació i de neteja manual, canalitzacions i valvuleria en PVC, projectors de llum per la piscina i piscina infantil, per el SPA, pel bany de vapor i per tots els equipaments de la zona lúdica de la piscina.
gallery/magic