TECNISA | Hotel Màgic Canillo Tecnisa

Hotel Màgic de Canillo

 • Localització: Parròquia de Canillo
 • Client: RAL, S.A.
 • Import adjudicat: 481.310,65 €
 • Import executat: 689.898,54 €
 • Data inici projecte: Desembre 2004
 • Data fi projecte: Desembre 2005

Realització de les instal·lacions tècniques de l’Hotel Màgic de Canillo.

 

El projecte inclou la realització de les instal·lacions de seguretat contra incendis, calefacció, climatització, fontaneria, sanejament i ventilació, d'un hotel de 4 estrelles, de 81 habitacions, situat a l´urbanització de Ribagrossa de Canillo. També s’ha fet la instal·lació d’equipaments d'oci com la piscina, el jacuzzi, el gimnàs i altres. 

 

Descripció dels equips:

 

 • Seguretat contra incendis: 1 grup de pressió contra incendis, 34 extintors, 15 BIEs, exutoris, comportes de desenfumatge i ventiladors 400º/2h.
 • Calefacció: 2 calderes de 470 kW amb regulació electrònica, 3 acumuladors d’ACS de 2000 l, 1 dipòsit de gas-oil de 20.000 l amb teleindicador de nivell, dipòsits d’expansió, bombes circuladores, bescanviadors de plaques i 210 radiadors.
 • Climatització: 3 unitats exteriors per un total de 226,72 kW de fred 243,47 kW de calor i 17 unitats interiors per un total de 199,13 kW de fred i 217,10 kW de calor.
 • Fontaneria: Subministrament i instal·lació dels 81 banys complerts de les habitacions, vestidors i banys i grup de pressió.
 • Sanejament: Separador de greixos i mòdul per l’elevació de les aigües brutes.
 • Ventilacions: 5 centrals de tractament d’aire, ventiladors de teulada i caixes de ventilació per l’aportació i l’extracció d’aire. Fabricació i muntatge de conducte de xapa galvanitzada. 
gallery/magic