TECNISA | Hotel Mercure Tecnisa

Hotel Mercure

  • Localització: Parròquia d’Andorra la Vella
  • Import executat: 109.667,52 €
  • Data inici projecte: Octubre 2.006
  • Data fi projecte: Agost 2007

Detecció d’incendis a l’Hotel Mercure d’Andorra la Vella.

 

L’obra consisteix en el subministrament i instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis a les diferents dependències interiors de l’Hotel Mercure d’Andorra la Vella.

 

Descripció dels equips:

 

  • Detecció incendis : Subministrament i instal·lació de 441 detectors analògics òptics a les habitacions i 17 detectors analògics tèrmics, 49 polsadors analògics manuals, 27 sirenes d’alarma vermella, 26 mòduls de control d’una sortida, 12 mòduls de 2 entrades supervisades + 1 sortida. 10 sistemes aïlladors de circuit de llaç de protecció pels dispositius de detecció incloent la seva programació. Sub., i instal·lació de 2 centrals de deteccióanalògica mul tiprogramable i amb adaptació individualitzada de cada sensor. Un panell d’usuari per a dos o més centrals. 4 fonts d’alimentació commutada incloent 2 bateries. Instal·lació de 10.700 metres de cablejat. Connexionat i comprovació de 22 electroimans a les portes tallafocs, 24 comportes de desenfumatge i exutoris, 4 ventiladors de desenfumatge i extractors d’escala i una comporta tallafoc. Sub., i instal·lació de 5 braços automàtics per l’obertura i tancament d’exu t o r i de desenfumatge situat al final de l’escala, 7 sistemes d’obertura de finestres de desenfumatge a les plantes incloent electroimans, polsador per desactivació manual i ancoratge, 4 botoneres per al control de motors de desenfumatge de les plantes i una tarja d’ampliació de 2 llaços per la central de l’edifici Salabert.
gallery/magic