TECNISA | Hotel Novotel Tecnisa

Hotel Novotel

 • Localització: Parròquia d’Andorra la Vella
 • Client: Riberpuig
 • Import adjudicat: 1.626.150,49 €
 • Import executat: 1.617.061,37€
 • Data inici projecte: Abril 2005
 • Data fi projecte: Novembre 2005

Realització de les instal·lacions de l’Hotel NOVOTEL.

 

L’obra consisteix en la reforma de les instal·lacions d’electricitat, enllumenat, seguretat i detecció contra incendis, calefacció, climatització, ventilació, televisió i control i regulació d’un hotel de tres estrelles situat al centre d’Andorra la Vella. S’han desmuntat les instal·lacions existents mantenint les 102 habitacions, així com tota la instal·lació de lampisteria i sanitaris. S’ha fet una reforma i millora de la sala de calderes per incloure els nous equipaments. 

 

Descripció dels equips:

 

 • Seguretat contra incendis: 12 BIEs, central de detecció d’incendis amb 194 detectors de diferents tipus, sirenes i polsadors, 2 ventiladors de teulada, 24 comportes i 2 extractors de desenfumatge 400º/2h.
 • Calefacció: 113 radiadors i bombes circuladores.
 • Climatització: 8 unitats exteriors per una potència total de 420 kW de fred 472,5 kW de calor i 125 unitats interiors per una potència total de 337,9 kW de fred i 377,8 kW de calor.
 • Ventilacions: 3 centrals de tractament d’aire, 226 boques d’extracció i 345 comportes tallafocs 400º/2h. Fabricació i muntatge de conducte de xapa galvanitzada.
 • Electricitat i enllumenat: Quadres elèctrics, instal·lació de cablejat elèctric i mecanismes. Subministrament i instal·lació dels aparells d’enllumenat interior, exterior i d’emergència.
 • Comunicacions: Cablatge estructurat i xarxa sense fils. 
gallery/novotel