TECNISA | Local Exp. Audi CPA Tecnisa

Local Exp. Audi CPA

  • Localització: Parròquia d’Escaldes Engordany
  • Import executat: 42.444,52 €
  • Data inici projecte: Juny 2016
  • Data fi projecte: Juliol 2016

Enllumenat i climatització exposició Audi.

 

El projecte consisteix en l’execució de les instal·lacions d’electricitat, domòtica i climatització al local d’exposició de vehicles “Audi” al Centre de Prestigi de l’Automòbil.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat i lluminària: Subministrament, col·locació i connexionat de quadre elèctric metàl·lic per a la protecció de les línies d’enllumenat i unitats interiors de clima. Inclou cables RDT-K-1kV de diverses seccions i cable Instabus EIB de JUNG. DALI/KNX. Ampliació del quadre existent de planta, amb la col·locació de disjuntor de 20A 4P, per alimentació del nou quadre d’enllumenat i col·locació de caixa de derivació IP55. Canvi d’armari a un de 1,80 d’alçada i passadís lateral per als bornes de connexió. Inclou 4 proteccions amb magnetotèrmic, diferencial i contactor per a línies de rètols exterios i 14 proteccions més amb mag. Col·locació i connexionat de lluminària LED de 20, 21, 25 i 46W model Lunis. Canvi de controlador inside per un U-motion, amb subministrament i col·locació d’una pastilla de 6 entrades KNX per rebre el senyal de la sonda crepuscular.
  • Domòtica: Subministrament i instal·lació d’interface KNX-DALI REG-K 1/16/64 de Schneider, detector de presència IR KNX, sensor de lluminositat i temperatura, actuador binari 4 sortides a 230 V 16A REG-K/4X230/16 CON, Interface KNX IP INSIDECONTROL per al control a distància de la instal·lació, mòdul lògic binari KNX IP, font d’alimentació KNX 160 mA, programació, realització de proves i documentació final d’obra.
  • Climatització: Subministrament i instal·lació de conjunt de 14 fancoils de la casa CIAT, model COADIS LINE C-LINE 600/634/HEE fred i calor, inclou adaptació de les canonades hidràuliques i dels conductes d’aire primari.
gallery/magic