TECNISA | Repetidor Pic Blanc Tecnisa

Repetidor del Pic Blanc

 • Localització: Parròquia d’Encamp
 • Import executat: 64.854,70€
 • Data inici projecte: Agost 1996
 • Data fi projecte: Octubre 1996

Realització de les instal·lacions d’un sistema de conversió d’energia solar en energia elèctrica per al repetidor del Pic Blanc.

 

El projecte inclou la realització del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equipament destinat a la generació, acumulació i transformació de l’electricitat, basat en l’energia solar i el grup electrogen. El sistema és capaç de garantir el subministrament autònom d’electricitat, amb un conjunt de prestacions similars als de la xarxa elèctrica. L’edifici on s’ubica la instal·lació està situat en una plataforma sota el Pic Blanc i s’aprofita la teulada orientada al SE per instal·lar les plaques fotovoltaiques.

 

Descripció dels equips:

 

 • Camp fotovoltaic: Plaques fotovoltaiques de silici monocristal·lí model SOLAREX VLX-80 amb una potència pic de 80 WP.
 • Bastiments: Les plaques es collen sobre bigues tipus T de 2,08 m de longitud. S’han dissenyat els bastiments per que tinguin una gran resistència mecànica per condicions extremes de fred, neu i vent i no s’acumuli aigua en cap punt del sistema.
 • Grup electrogen: El grup té una potència de 6 kVA i és d’engegada manual. S’integra al conjunt de la instal·lació de generació i acumulació a través del carregador de bateries.
 • Carregador de reforç: Aparell que permet la càrrega de les bateries a partir d’un generador de reforç (grup electrogen). Transforma el corrent altern generat per aquest sistema en corrent continu a una tensió adequada per a la càrrega de bateries quan aquestes es troben per sota d’un determinar valor.
 • Bateries: Són hermètiques, tipus dryfit, per aplicacions fotovoltaiques de Pb- àcid, amb electròlit gelificat i una capacitat aproximada de 500 Ah (100h). S’hi ha instal·lat un petit circuit elèctric amb dues resistències per evitar problemes causats per les baixes temperatures.
 • Control i transformació: La centraleta fotovoltaica incorpora un supervisor, un regulador FV, un ondulador, un convertidor CC-CC, un sistema d’adquisició de dades, un anemòmetre, una cèl·lula calibrada, relés telegestionats i proteccions electròniques.
 • Protecció per llamps: Consisteix en un sistema inhibidor de llamps, un filtre que impedeix el pas de les induccions terrestres i una protecció de sobretensions.
gallery/picblanc