TECNISA | STA La Massana Tecnisa

STA La Massana

  • Localització: Parròquia de La Massana
  • Import executat: 55684.200,00 €
  • Data inici projecte: Octubre 2008
  • Data fi projecte: Abril 2009

Realització de les instal·lacions tècniques de l'edifici de serveis de STA.

 

El projecte inclou la realització de les instal'lacions d’electricitat, ventilació, cale- facció, refrigeració, climatització de les sales tècniques, detecció i extinció d’in- cendis en un edifici destinat al servei de telecomunicacions d’Andorra.

 

Descripció dels equips:

 

  • Electricitat: 1 grup electrogen de 400kW, quadre general, enllumenat, videoporter, antenes parabòliques, parallamps, presa de terra.
  • Climatització: 8 conjunts d’unitats interiors i exteriors (control estricte de temperatura i humitat a les sales tècniques. Conducte de xapa galvanitzada, extractors, ventiladors, xemeneia de doble paret, grup de pressió.
  • Lampisteria: Instal'lació d’aigua sanitària a l’edifici i instal'lació de conjunts de sanitaris.
  • Detecció i extinció d’incendis: Equip complert d’extinció automàtica per gas FM-200, central, sirenes, comportes, detecció de CO, instal'lació d’hidrant exterior amb boca d’incendi.
gallery/magic